تماس بگیرید: 36227888 (051) info@hadidpump.com
کانال تلگرام
تماس بگیرید: 36227888 (051) info@hadidpump.com
کانال تلگرام
 
همه
الکتروپمپ هوادهتعمیراتساختگریز از مرکز افقیگریز از مرکز عمودی

الکتروپمپ گریز از مرکز افقی(رازی)

توربین پمپ (فولاد مبارکه اصفهان)

پمپ دنده ای (شرکت رازی)

الکتروپمپ هواده (پتروشیمی شازند)

الکتروپمپ گریز از مرکز افقی (کاشی فرزاد)

الکتروپمپ گریز از مرکز (فولاد مبارکه اصفهان)

Namanseong

Ouluo Centre